Home » Alg. voorwaarden

Algemene voorwaarden

Voor iedereen duidelijk.

 

Op al onze werkzaamheden zijn de onderstaande Algemene voorwaarden van toepassing. Voor vragen of opmerkingen over deze voorwaarden, staan wij telefonisch of per mail altijd voor u klaar.

1. Over PretMetRep

1.a. PretMetRep is ingeschreven onder KvK-nummer 56863152. Deze inschrijving valt onder het beheer van Kamer van Koophandel te Den Haag    

1.b. De opbrengsten van PretMetRep komen, na aftrek van fiscale verplichtingen, volledig ten goede aan onze dieren.

1.c. PretMetRep is als diergerelateerd bedrijf aangemeld bij de RVO, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (voorheen DR.) onder UBN 6341495.

1.d. Alle persoonsgegevens worden bij PretMetRep vertrouwelijk behandeld. Uw gegevens worden alleen voor onze eigen administratie gebruikt en niet aan andere partijen doorgespeeld.

2. Veiligheid

2.a. Bij PretMetRep worden geen dodelijk giftige dieren ingezet voor educatieve doeleinden.

2.b.1. Tijdens onze unieke werkzaamheden wordt optimaal gelet op veiligheid voor mens en dier. Desondanks geschiedt het aanraken en/of vasthouden van dieren geheel op eigen risico.

2.b.2. In het geval van minderjarigen rust de eindverantwoordelijkheid over het risico bij de ouder(s), voogd(en) of de volwassene(n) van de inhurende partij, niet bij PretMetRep.

2.c. PretMetRep kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade aan lijf of goed.

2.d. De aanwijzingen van PretMetRep-medewerkers dienen ten alle tijden te worden opgevolgd.

2.e. PretMetRep behoudt zich het recht om in belang van de veiligheid voor mens en dier een opdracht voortijdig te staken.

3. Dieren

3.a. Alle dieren die bij PretMetRep verzorgd worden, zijn -indien de wet dit voorschrijft- in het bezit van de juiste (CITES-)papieren en/of herkomstverklaringen.

3.b. Bij PretMetRep worden geen giftige slangen verzorgd.

3.c. De dieren die bij PretMetRep verzorgd worden, zijn niet voor de verkoop.

3.d. Het belang van de dieren en het beschermen hun gezondheid zijn tijdens onze activiteiten altijd onze voornaamste prioriteit.

3.e. Bij veel van onze activiteiten hebben opdrachtgevers de mogelijk zelf een diervoorkeur aan te geven. PretMetRep behoudt zich het recht hier van af te wijken als dit in het belang van dier is.

3.f. Voor het (veilig) vervoeren van dieren, is PretMetRep in het bezit van een door het Rijk afgegeven vervoersvergunning, Type 1. Dit betekent dat wij onze dieren tot een ritduur van acht uur (incl. laden en lossen) mogen vervoeren.

4. Website

4.a. Aan de website kunnen geen rechten worden ontleend. Neem voor vragen over beschikbaarheid en een definitief prijsvoorstel altijd vrijblijvend contact op met PretMetRep.

4.b. Het beeldmateriaal op de site wordt geplaatst in overleg met de maker(s)/eigena(a)r(en). Indien er desondanks toch materiaal staat waar geen toestemming voor gegeven is, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op en dan wordt het betreffende materiaal van de site gehaald.

4.c. Niets van deze site mag ongevraagd door derden worden gebruikt.

5. Opvang

5.a.1. Stichting PretMetRep Reptielopvang staat ingeschreven onder KvK-nummer 64349209. Ook deze inschrijving valt onder het beheer van Kamer van Koophandel te Den Haag. 

5.a.2. Stichting PretMetRep Reptielopvang heeft als RSIN 855627360.

5.a.3. Stichting PretMetRep Reptielopvang biedt ruimte en kennis aan om reptielen en aanverwanten op te vangen. Dit doen wij met als voornaamste doel om gevonden, afgestane, geconfisqueerde of anderszins aangeboden reptielen, amfibieën en geleedpotigen een goed tehuis te bieden, onderdak te verschaffen of al soort in stand te houden.

5.b. Stichting PretMetRep Reptielopvang heeft van de Staatssecretaris van Economische Zaken onder nummer FF/75/2016/051 ontheffing om reptielen, amfibieën en geleedpotigen op te vangen. 

5.c. Stichting PretMetRep Reptielopvang tracht alle opvangdieren te behandelen conform de Beleidsregels Kwaliteit Opvang Diersoorten. Ook wanneer het om opvangdieren gaat die niet door de wet beschermd zijn.

5.d. De eigenaren van de opvangdieren vragen wij vriendelijk doch dringend een afstandsverklaring te tekenen. Deze verklaring wordt door PretMetRep opgesteld.

5.e. Conform het opvangprotocol, regelgeving en onze eigen principes worden opvangdieren onder geen beding ter verkoop aangeboden.

5.f. Stichting PretMetRep Reptielopvang behoudt zich wel het recht om dieren, indien dit het welzijn van het dier in kwestie vergroot, elders (permanent) onder te brengen.

5.g.1. Dieren die via hulp- en crisisdiensten, zoals dierenambulances, binnenkomen, kunnen tot 14 dagen na datum van opvang worden opgehaald door de rechtmatige eigenaar tegen geldende vergoeding.

5.g.2. Na deze 14 dagen vervalt het houderschap en draagt de Stichting PretMetRep Reptielopvang verdere verantwoordelijkheid voor het/de betrokken dier/dieren.

5.h. Het bankrekeningnummer van Stichting PretMetRep Reptielopvang is NL39INGB0007033952. Op dit nummer kan uw vrijwillige bijdrage of schenking worden overgemaakt.

6. Stage

6.a. PretMetRep is een door SBB gecertificeerd leerbedrijf waar studenten van diverse opleidingen terecht kunnen.

6.b. Het SBB-toekenningsnummer van PretMetRep is 100174134.

6.c. De opleidingsschool is eindverantwoordelijk en aansprakelijk voor de eventuele risico’s die stagiaires bij PretMetRep zouden kunnen lopen.

6.d. Alle stagiaires tekenen een document waarin de regels over het werken met dieren bij PretMetRep staan uitgelegd. PretMetRep behoudt zich het recht stagiaires de deur te wijzen bij overtreding van de gestelde regels.

7. Kosten

7.a.1. Alle kosten van educatieve dienstverlening staan op de website, maar kunnen aan verandering onderhevig zijn.

7.a.2. De vrijblijvend uitgebrachte offerte is voor wat betreft kosten altijd leidend.

7.a.3. Niet geoffreerde extra deelnemers, parkeerkosten of andere onkosten kunnen na afloop alsnog worden gefactueerd.

8. Annuleren

8.a. Tot 48 uur voor aanvang van de afspraak kan er bij PretMetRep kosteloos geannuleerd worden. Gebeurt dit binnen 48 uur voor aanvang, dan brengen wij, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, 50% van de totaalprijs in rekening.

9. Acceptatie

8.a.1. In alle gevallen waarin de algemene voorwaarden niet voorzien, beslist de directie van PretMetRep in overleg met het bestuur van Stichting PretMetRep Reptielopvang.

8.a.2. Alle opdrachtgevers en opvangaanvragers verklaren de algemene voorwaarden tot zich te hebben genomen en zich hieraan te committeren.

 

De directie van PretMetRep